Healthcare Business Forum

Healthcare Business Forum...

...to inicjatywa powstała w odpowiedzi na intensywnie rozwijającą się współpracę pomiędzy światami medycyny i biznesu. Jako unikalne połączenie warsztatów, wykładów oraz targów pracy, konferencja stwarza szansę na pogłębienie dialogu między tymi dwoma środowiskami w celu podniesienia jakości usług w branży medycznej.

Różnorodność poglądów oraz doświadczeń uczestników forum dają unikalną możliwość sprowokowania dyskusji nad przyszłością usług medycznych w Polsce.


Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie

Healthcare Business Seminars…

…to cykl spotkań, w ramach których grupa wybitnych studentów kierunków biznesowych, medycznych i prawnych zdobywa doświadczenie i wiedzę z obszaru ochrony zdrowia oraz zarządzania placówkami medycznymi. Poprzez cykl warsztatów, debat oraz prelekcji z udziałem ekspertów ze środowisk akademickich oraz biznesowych, Healthcare Business Seminars umożliwiają kształcenie przyszłej kadry zarządzającej oraz specjalistów gotowych zmieniać polski sektor ochrony zdrowia.

cykl spotkań na przełomie marca i kwietnia 2017
Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie


Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy tegorocznej edycji projektu:

patroni medialni tegorocznej edycji:

Ścieżki tematyczne: